is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage F.

In het O.-, van Brussel den 25e dag der 2e maand 5819.

De Grootmeester Nationaal der Orde van V.-. M.-. in het Koninkrijk der Nederlanden,

aan

Alle Broederen V.-. M.-. verheven boven den graad van Medgezel,

behorende tot de L.-

in het O.-, van

H.-. Z.-. V.-. W.-. K.-. S...

Zeer waarde Broederen!

Door uw verlangen tot Grootmeester Nationaal onzer heilige Orde geroepen zijnde, begreep ik, dat voorregt onwaardig te zijn, indien ik mij met dien verheven Rang te vreden stelde; het beginsel mijner handelingen is altijd geweest (en ik wensch, dat het dit altijd blijven zal,) dat men door ijver en bekwaamheid waardig moet zijn of worden, om den opgedragen post of waardigheid te bekleeden.

Ik beken U gaarne, dat, toen ik de waardigheid van Grootmeester Nationaal aanvaardde, ik geene bekwaamheid genoeg had om deze te bekleeden, maar aan goeden wil ontbrak het m\j niet, en de weinige tijd, die mijne bezigheden mij overlieten, gebruikte ik, om mij met het doel en de middelen dezer

s