is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage G.

Jn het O.-, van Brussel den 25e dag der 2e maand 5819.

De Grootmeester Nationaal der Orde van V.-. M.-. in het Koninkrijk der Nederlanden,

aan

den A.-. Meester der L.-

in het O.-, van

H.-. Z.-. V.-. W.-. K.-. S.\

Zeer Achtbare Broeder!

Ik zend UA.-. hiernevens eene Circulaire, gerigt aan alle de Broeders Vrije Metselaren, welke tot Uwe Loge behoren, met uitzondering der Leerlingen en Medgezellen, als mede de daarbij behorende twee afdeelingen van den graad van Meester V. -. M.-. ter teekening van alle die Broeders, die met mij eenstemmig denken. Ik maak te veel staat op Uwen ijver en opregtheid, dan dat ik het nodig zou oordeelen in dezen van mijn gezag gebruik te maken, en verzoek U dus, te zorgen, dat binnen den tijd van 14 dagen deze stukken aan alle die Broeders Vrij-Metselaren, welke tot Uwe Loge behoren, of daartoe betrekking hebben, bekend gemaakt worden; de wijze hoe, laat ik geheel aan Uw beleid over, overtuigd dat UA. •. de onaangenaamheid gevoelt, welke het IJA.-. en mij zou veroorzaken, indien men daarna bij mij over Uw pligtverzuim klaagde. Deze stukken moeten, met eene daarbij gevoegde lijst, waar op de namen, voornamen en het beroep der BB.-., welke