is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. INLEIDING.

Magie is het vermogen van scheppen, alle scheppen is Magie, ja zelfs alle handeling — daar zij een gevolg teweeg brengt, altijd teweeg moet brengen — is Magie. In uiterste consekwentie doorgevoerd zijn wij dus allen Magiërs — zij het ook onbewust en slechts zwak — omdat wij dagelijks en zelfs onophoudelijk handeling volbrengen en wij zouden veel grooter Magiërs kunnen zijn, indien wij slechts onze eigen in ons wezen sluimerende vermogens wilden leeren kennen en gebruiken.

Magie, het vermogen dus om door middel van den wil de scheppende krachten die in onszelf aanwezig zijn, te gebruiken, doet geen wonderen. Wonderen, in den zin van het doen van dingen die eigenlijk onmogelijk zijn, het doen gebeuren van dingen die tegen de Natuur en haar vaste Wetten ingaan, bestaan niet. Wel kan iets ten gevolge van onze eigen onbekendheid met de Wetten jgj- Natuur als een wonder schijnen