is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is daaivoor onontbeerlijk. Een kort overzicht en studie van de samenstelling van den mensch zal dus reeds in den aanvang van onze bespreking niet gemist kunnen worden, aangezien dit de basis van Magische kennis en vermogens is; wij zullen er zelfs een zeer groot deel van onze onderzoekingen aan moeten wijden. Want het voornaamste ja dikwerf het eenige — werktuig of hulpmiddel hetwelk de Magiër kan gebruiken en in ieder geval het eenige dat hem ten allen tijde ten dienste staat, is zijn eigen samengesteld wezen. Hierin kan hij ten allen tijde en naar eigen goeddunken

— als hij ten minste de wetten ervan in acht neemt

— in al de geledingen en onderdeelen waaruit het bestaat steeds vrijelijk werken en zich op alle gebieden, zichtbaar en onzichtbaar, doen gelden; in de gedachte-, gevoels- en grofstoffelijke of handelings werelden. De kennis, waarvan wij zooeven spraken, sluit dan ook de daadwerkelijke kennis van deze ijle en — voor de meesten onzer — onzichtbare werelden in en tevens ook van de voertuigen, instrumenten of lichamen (hoe men ze noemen wil) van den mensch in elk van die werelden,