is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is dan de Logoïsche Drie-Eenheid op aarde gemanifesteerd in een andere Drie-Eenheid, den Vader of Manoe, den Zoon of Boddhisattva (of Christus, Krishna) en den Heiligen Geest of Maha-Chohan. En aangezien de laatstgenoemde het Werkzaamheids- of Handelings-aanzicht representeert, de Heer is van alle Scheppende Handeling, is Hij de Opperste Heer van alle Magie op dezen aardbol, de Opperste Magiër. De Maha-Chohan is de Opperste Leider van alle Krachten, is de Opperste Kracht (Chohan = Kracht; Maha-Chohan = Hoogste Kracht) en alles wat op aarde geschiedt kan alleen slechts plaats hebben met Zijn toestemming. Hij is de wondervolle Magiër Die als Hoogste Leider van alle krachten op aarde met Zijn Magie alles bestuurt en onder of met Hem werken al die Hierarchien van Krachten en onzichtbare wezens samen, waarover wij in een later hoofdstuk zullen spreken. Een onbegrijpelijk groote verantwoording wordt zoo door Hem gedragen en Hij is aldus de eigenlijke Kracht achter de gansche evolutie. Want evolutie is groei, beweging, verandering, werkzaamheid en Hij is het die elke