is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren en evolueeren in de werelden van handelen, voelen en denken — de drie werelden waarin de persoonlijkheid werkt — mogelijk wordt gemaakt; dus als dat zelfde Geestelijk Ik-bewust Leven, doch nu gedompeld in een vleeschelijk lichaam waarvan het het bewuste leven uitmaakt, dat het belevendigt. Deze persoonlijkheid — van persona = masker — is de tijdelijke, periodiek bij incarnatie of belichaming terugkeerende verschijningsvorm, en deze is vergankelijk; de blijvende Ik-bewuste Geest is het onvergankelijke, zijn wij zelf, ten behoeve waarvan de vergankelijke periodieke persoonlijkheid, de schijnvorm, het spiegelbeeld, telkenmale geschapen wordt. Deze zelfkennis moet dus niet buiten ons of ver van onszelf — ons eigen inwezen af in vermeerderde kennis omtrent feiten in de Natuur worden gezocht; zij kan alleen slechts gevonden worden door diep in ons eigen innerlijkst wezen door te dringen. Door diep in ons binnenste zelf te graven kunnen wij daar de schitterende Diamant vinden die wij zelf zijn — de Stralende Ster.

Hier is de aleremeen bekende, alom aanwezige,