is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenvoeging van geest en stof, het hoogere en het lagere in ons en deze twee — hebbende tegenstrijdige neigingen en belangen — zijn in een voortdurenden strijd met elkander gewikkeld. Het hangt van onszelf af, van het tusschen de twee inliggend denkvermogen dat instaat is te vergelijken, te wikken en te overwegen, te onderscheiden, wat de keus zal zijn, welke dier twee op een gegeven moment de overhand zal hebben, het dier waarvan wij voor onze eigen doeleinden van evolutie bezit genomen hebben of wijzelf, hoewel op den langen duur in het eind de Geest — Gods Zoon in ons — bestemd is te overwinnen en de volmaakte heerscher over zijn (tijdelijke en vergankelijke) voertuigen te worden. Dan pas kan hij werkelijk Magiër zijn, want dan zal hij — middels de dan volkomen beheerschte instrumenten, van zijn stoffelijke, astrale .en mentale voertuigen — instaat zijn zichzelf in die drie ijle werelden te doen gelden middels de dan aanwezige oppermacht van den wil. Alleen wie geleerd heeft zichzelf in alle onderdeden ten allen tijde en onder alle omstandigheden volkomen te beheerschen, kan ver-