is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vara, d.i. het hoogste Geluk. De Bhakti-Yoga is de methode van den Mysticus, de Jnana-Yoga die van den Occultist, de Karma-Yoga die van den Magiër.

Wij hebben dus bij ons onderhavig onderzoek omtrent Magie voornamelijk te maken met KarmaYoga, met het Pad van Handeling, dat van den Magiër die door „Handeling" vereeniging met zijn Schepper tracht te bereiken. Tevens moeten wij er hier weer om eventueel misverstand te voorkomen onmiddellijk bijvoegen dat inderdaad geen dier drie aanzichten geheel onafhankelijk van de beide anderen kan ontplooien en dat daarmede in verband geen der drie Paden geheel alleen en volkomen onafhankelijk van de twee anderen kan worden betreden. Wanneer er dan toch van drie (afzonderlijke) Paden wordt gesproken, hebbende drie eigen onderscheiden methoden, dan wordt daarmede bedoeld dat één der drie de domineerende factor is, doch dat de twee anderen daarbij geenszins ontbeerd kunnen worden. Is dus in het geval van den Magiër het Werkzaamheids-aanzicht het voornaamste middel, toch zal het dan nu