is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardige moeielijkheden bezit als de beide andere Paden. Toewijding is hier de kracht of het vermogen dat ontwikkeld moet worden, welke toewijding groeit totdat zij ten slotte wordt de kracht van den machtigen Wil. Ook hier wederom moet door langdurige ondervinding door tallooze incarnaties heen de geleidelijke groei langs deze lijn worden gestimuleerd, zelfzucht en begeerte moeten worden overwonnen, totdat ten slotte ook weder de Vereeniging met den Eenen wordt verkregen, nu middels Diens WilsAanzicht.

Zij het dan ten overvloede, willen wij er toch hier nog weer even op wijzen dat voor een bewust betreden van één van deze drie Paden de •erkenning in elk geval noodig is van het alles beheerschende ééne groote feit — van het Groote Geheim, zooals het wel genoemd wordt — dat iedere Monade, iedere (schijnbaar) afgescheiden eenheid van levend bewustzijn, inderdaad eén is — en zoo op zeer werkelijke wijze verbonden is met — zijn Bron vanwaar hij kwam. De mensch is eerst dan onsterfelijk wanneer hij zijn eigen onsterfelijken aard beseft,