is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo wordt het al-oude axioma weder begrijpelijk hetwelk luidt: „wordt dat wat gij zijt". Zoo voert dan „Zelf-Kennis" tot „Zelf-Verbetering". Deze erkenning van de noodzaak van Zelf-Verbetering en de inspanning om daaraan te voldoen, kan nooit gepaard gaan, kan nooit een gevolg zijn van trots, welke zou ontstaan uit deze zelf-bevestiging en zelf-erkenning van onze essentieele eenheid met het Opperwezen. Daar in Hem alles Eén is en alles in Hem is, Hij alles is, daar kan er in die erkenning — in essentie — nooit iets van de zelfbevestiging van een afgescheiden persoonlijkheid in de lagere werelden gelegen zijn, kan er geen zelfzucht in gelegen zijn, kan er ook geen trots of eigenwaan in gelegen zijn, want hetzelfde is geldig voor allen en voor alles, er ligt dus geen ongepaste zelfverheffing in evenmin. Zulke dingen als zelfverheffing, trots en zelfzucht behooren uitsluitend tot de gebieden van afgescheidenheid en van den lageren aard en kunnen nooit in de hoogere gebieden van den Geest zelf worden gevonden. Wanneer deze „Zelf-bevestiging" dus goed begrepen wordt, is zij een onderdeel van de er->