is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenning van de Universeele Eenheid en is zij dus zelf Onzelfzuchtigheid en Offering. Want alle handelingen, gevoelens en gedachten die waarlijk onzelfzuchtig zijn voeren tot Geluk en tot Vereeniging met God.

Wanneer er dus op deze wijze zoo sterk den nadruk wordt gelegd op de individueele inspanning tot Zelf-Verbetering en tot (nu bewuste) Vereeniging met den Eene, dan zal het nu na het bovenstaande wel duidelijk zijn dat daarin niet in 't minst eenige zelfzucht aanwezig kan zijn, er geen egoïsme in gelegen is omdat juist het eenig mogelijke middel ter bereiking van dat zoo verheven Doel alleen is altruïsme en dienst aan de wereld. Wij hebben reeds geleerd dat in de wereld van den Geest wij in hoogste instantie allen eén zijn en dien ten gevolge zal daar — in die werelden van ons ware Wezen, van ons geestelijk, goddelijk Fragment — in plaats van onderlinge strijd, verdeeldheid en tegenstrijdigheid, een werkelijkheid van samen-eén-zijn in essentie gevonden worden, welke daar — in die verheven regionen — de overwinning van den een ten voordeele en ten zegen van alle andere