is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. DE MAGISCHE WET.

In een studie over de Weg tot Geluk en tot Vereeniging met God door middel van (juiste) Handeling mag eene bespreking van de Wet van Handeling — d.i. van de Wet van Karma, zooals de Hindoes haar noemen — zekerlijk niet ontbreken. Het is de universeele wet van oorzaak en gevolg, de wet die aangeeft dat iedere handeling een daarbij behoorend gevolg teweeg brengt. Het Sanskrit woord Karma beteekent dan ook „handeling". Deze Wet is eigenlijk de Wet van Evenwicht in het Heelal, de Wet (of de Kracht) waardoor na iedere handeling het daardoor verbroken evenwicht weder hersteld wordt — tevens de Wet van Goddelijke Rechtvaardigheid daardoor. Zij is eigenlijk de al-omvattende Wet, want alles wat geschiedt of beweegt (d.i. leeft) is aan haar onderworpen. Het is de Wet, waaruit alle andere Wetten der Natuur, en op gebrekkige schaal ook de wetten der menschen, voortspruiten, want zij is de uitdrukking van de Handeling — de immer juiste en