is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtvaardige Handeling — van de Eene Eerste Oorzaak van alles wat is, van het Eene Opperste Wezen. Alles is wet, alle gebeuren is aan wet onderworpen, en er is één nooit en nimmer onderbroken keten van oorzaken en gevolgen in de gemanifesteerde werelden — de werelden van handeling en karma — welke keten alles wat geschiedt schakelt en verbindt zoowel aan het verleden als aan de toekomst. Deze Wet is overal van kracht, op alle gebieden van God's werelden. Iedere handeling, geen uitgezonderd — en een gevoelen, een gedachte of een wilsuiting zelfs zijn per slot van rekening toch ook handelingen op ijler gebied — heeft haar natuurlijk gevolg. Het is dus de Wet van Universeele Werkzaamheid en hieruit kan blijken dat zij dus bovenal van bijzonder groot belang moet zijn voor degenen die door middel van het Pad van Handeling of Magie — Karma-Yoga, zooals de Hindoes het noemen — willen trachten hun Vereeniging met den Eene te bewerkstelligen en zoo waar Geluk te vinden. Het is de Wet der Natuur, de aan Zich Zelf opgelegde Wet van God, Zijn Groote Handeling waaraan alle andere han-