is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke gebruik maakt van verborgen, d.i. voor de meeste menschen onzichtbare en onkenbare, krachten en vermogens. Gewoonlijk beperkt men de beteekenis van het woord daartoe. De methoden daartoe en de weg tot vooruitgang zijn reeds gedeeltelijk in ons hoofdstuk over „Zelf-Verbetering" besproken, terwijl wij er in een later hoofdstuk, dat aangaande „Overpeinzing" weer op terug moeten komen. Voor details kunnen wij dus thans volstaan met naar deze beide hoofdstukken te verwijzen.

Voor wat ons persoonlijk aanbelangt heeft dus de Wet van Handeling, zooals wij zagen, een tamelijk beperkt gebied, het veld van de „persoonlijkheid", de drie werelden der stof van denken, voelen en handelen, want alleen de geopenbaarde vormen staan onder haar gezag. Het is de persoonlijkheid — alles wat beneden het Karmisch lichaam is, dus datgene wat zich telkenmale periodiek in incarnatie manifesteert als lichamelijkheid — die aan haar is onderworpen. Maar de hoogere niet-vorm werelden zijn dat niet; ten minste niet op die wijze, relatief. Het Zelf, de blijvend eeuwige Monade,