is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dezelfde wijze nu is weer de „Persoonlijkheid" een verschijningsvorm van het Ego, nu in de veel grovere en nog veel moeielijker kneedbare stof van het lichaam. De Persoonlijkheid, de uiterste afgescheidenheid en vergankelijkheid vertegenwoordigend, in tegenstelling met de immer onvergankelijke Monade, moet dus een periodieke verschijningsvorm zijn omdat zij vergankelijk is. De lessen en ondervindingen van de Persoonlijkheid van iedere incarnatie, worden ten slotte aan het eind der incarnatie als karakter-eigenschappen en vermogens in het Ego — de meer blijvende individualiteit — vastgelegd. Na iedere nieuwe verschijning van zijn aardsche projectie, na iedere incarnatie in een nieuwe persoonlijkheid, is de individualiteit — het Ego — dus iets gegroeid, iets nader gekomen tot het doel van zijn bestaan, het zoolang verzamelen en ontvouwen van al zijn krachten en vermogens tot dat het einddoel van „menschelijke evolutie" bereikt is, „menschelijke volmaaktheid" is verworven en daarmee de noodzakelijkheid van periodiek incarneeren in een persoonlijkheid ophoudt.