is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was voor hem, evenals voor ons, het algemeen beginsel, de oneindige kracht, geboren uit het verborgen vermogen. Dit vuur was de oeroorzaak van de geopenbaarde wereld van het zijn en was tweevoudig, daar het een geopenbaarde en een verborgen of geheime zijde had"

„Voor Simon was alles, waaraan men kan

denken, waarop men kan inwerken, volmaakt verstand. Vuur bevatte alles. En derhalve waren alle gedeelten van dat vuur, daar zij met verstand en rede waren begiftigd, vatbaar voor ontwikkeling door uitzetting en uitstraling". Hier beschrijft Simon den aard en het wezen dier goddelijke fragmenten, de vonken van de Eene Vlam. Uit dit Vuur ontstaat alles. Maar bovendien vinden wij hierin vooral de beschrijving van het tot bestaan komen der eerste Zeven, de Zeven Cosmocratoren, de Zeven Dhyan Chohans zooals de Hindoes ze noemen, in elke wereld bij haar ontstaan — Simon noemt ze de Hoogere Aeonen. Dit zelfde geldt dan verder voor elke wereld, macroscosmos zoowel als microcosmos. „Uit het vermogen om te denken ging de Goddelijke ideatie derhalve over tot han-