is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Simon leerde dat er drie werelden waren van zes plus één Aeonen; de eerste daarvan was „de heilige zijde" van vuur, de andere „de objectieve zijde" van vuur en daar tusschenin lag de „middenwereld" — Vuur of L,even zelf, Verstand terwijl hij bovendien zeide dat de tweede of midden-wereld bestuurd werd door een Oer-wezen dat de zevende allen samenvattende kracht was, de Geest die op de wateren der Ruimte zweeft, in Indië genaamd Narayana of Wishnoe. In den mensch zijn aile deze Aeonen ook aanwezig en ook hij leeft in deze drie werelden: In hem is „datgene wat gestaan heeft, staat en zal staan", zooals Simon het beschreef, de ongeschapen Macht, het Atma van de Theosofie; dan ook is zijn (des menschen) andere zijde, de objectieve, verwekt in de duistere wateren der Ruimte (chaos, onversplitste substantie, Boeddhi) door het in die wateren weerkaatste „beeld" van den eerste; en ten derde is zijn voornaamste vermogen en aanzicht de denker in hem, Manas, die zal begiftigd worden met elk vermogen van dat eeuwige en alomtegenwoordige Beeld als zij dat slechts in zich opneemt.