is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mentale, hooger mentale en boeddhische lichamen. Ieder van hen staat in nauw en specifiek verband met eén dezer Aeonen of Dhyan Chohans — in de Theosofie Planeet-Logoi — en tevens zijn daarbij ook nog in ieder van hen de anderen werkzaam, hoewel zij toch in de eerste plaats de vertegenwoordiger zijn, respectievelijk van één dier groote krachten of Hierarchiën.

Maar het is het Atma — het geestelijk, levend wezen, de Monade — welke deze door de Krachten of Dhyani's verschafte voertuigen belevendigt en dus instand houdt; Atma werkt in alle zes de voertuigen en is er het leven (Prana) van. Prana, leven, is de uitgaande kracht van Atma. Aan het Atma, dat hoogere Ik nu, behooren alle geestelijke en magische krachten, en al naardat de evolutie voortschrijdt ontwikkelen deze in de voertuigen als „vermogen aanwezige krachten" en hoe verder de mensch voortgaat op zijn weg van vooruitgang, hoe meer hij van die „krachten" zal hebben ontvouwd, hoe beter Magiër hij zal zijn geworden. Het ontvouwen van die krachten is een losmaken ervan uit de