is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nis van verleden, heden en toekomst, van vroegere incarnaties en van eenheid met anderen — het weten dat Broederschap is.

3- Kriyashakti; werkzaamheid, de scheppende kracht der gedachte. Door deze scheppende kracht der denkende verbeelding (het maken van „denkbeelden") kunnen deze in den geest gevormde beelden tot objectieve werkelijkheid worden. Op onzen trap van huidige ontwikkeling is deze kracht van Kriyashakti diegene, welke thans in ontvouwing is. Zij is een der voornaamste hulpmiddelen voor Magie waarover de mensch beschikt, aangezien het de hem meest verwante kracht is — de mensch (manas) is „denker".

4. Ichchashakti; de kracht van den wil, waardoor zijne voertuigen alle aan den mensch onderworpen kunnen worden en waardoor ook de krachten der Natuur beheerscht kunnen worden.

5. Kundalinishakti; de kracht van geestelijk leven in den mensch, waardoor alle in hem aanwezige magische middelpunten (chakra's) kunnen worden belevendigd.