is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. HET DENKVERMOGEN.

Na alles wat wij hiervoor nu gevonden hebben, kunnen wij dus nu Magie definieeren als de methode tot Vereeniging van den Mensch Zelf met den Eenen Heer van Alles, het Universeele Zelf, welke methode middels handeling den Mensch opvoert naar Zijn — des Heeren — Derde Aanzicht, dat van Scheppende Werkzaamheid, het Universeele Denkvermogen, Brahma, de Heilige Geest, het Vuur, Mahat. In den mensch is dit Manas, het denkend beginsel en dus zullen wij thans een studie daarvan ter hand moeten nemen, want van het geheele magische instrument, zooals wij het totaal van 's menschen ziele-wezen, in het vorig hoofdstuk besproken, noemden, is het gedeelte dat wij nu in beschouwing zullen nemen een bijzonder belangrijk onderdeel. De Mensch zelf, de Vonk van de goddelijke Vlam, het goddelijk fragment zelf — werkende in zijn voertuigen in manifestatie — is het begrip waaraan wij immer indachtig moeten blij-