is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkingen, n.1. een naar alle zijden gelijkelijk uitgaande trillings-golf en een min of meer duidelijk omlijnde, eveneens uitgaande vorm. In de eerste plaats is gedachte een trilling, beginnende in het gedachte-lichaam van zijn Denker, welke trilling uitgaat naar de buiten dat gedachte-lichaam gelegen in de het omringende denk-stof, zich alzoo als trilling van een zeker soort of gehalte in de denkwereld voorplant. Iedere gedachte — geen uitgezonderd — brengt dus de omgeving in gelijkgestemde trilling en al naar den aard dier gedachte, edel of laag, grof of fijn, enz. zal de invloed zijn welke zij rondom op andere denkvermogens uitoefent. De gedachte-sfeer wordt aldus door ontelbare gedachten, goed of minder goed, sterk of zwak, voortdurend in beweging gebracht en een ieder, die in zulk een stroom komt, kan onder de inwerking ervan komen. Of zulk een trilling hem echter al dan niet zal beïnvloeden, zal voornamelijk afhangen van den aard en samenstelling van het ontvangende instrument, van het ontvangende denk-lichaam in verband met den aard van de trilling. Gelijk beïnvloedt gelijk, en alleen in geval het ontvangende voer-