is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het gedachtegebied — en in de eerste plaats in het gedachte-lichaam van den Denker zelf — een gedachte-vorm, een denkbeeld. Dit „beeld" zal wederom te vinden zijn in die gradatie van gedachte-stof, welke met den aard der gedachte samenvalt, op ieder der zeven onderverdeelingen, en verder kenmerkt de aard en soort der gedachte zich in de kleuren, welke het beeld, de vorm, aanneemt, zichtbaar voor den helderziende. Aan de kleur — gevolg van de trilling van denken — welke het beeld vertoont, kan de aard der gedachte worden onderkend; b.v. helder violet, hoog geestelijk; helder rose, onzelfzuchtige genegenheid; helder blauw, toewijding aan een edel ideaal; donker rood, toorn; donker bruin, zelfzucht, enz. De al of niet scherpe en duidelijke begrenzingen van zulk een gedachte-vorm wijzen op de mate van beslistheid waarmede de gedachte werd gedaan. Zulk een gedachte-vorm — en dit zal ons straks te pas komen bij de studie van Ceremonieele Magie — is dus a.h.w. een soort vat, een vorm met inhoud en wanden, zijn grenzen, en daarbinnen is de levende kracht opgehoopt en vast-