is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der gedachte zich naar dat ideaal veranderen, in overeenstemming komen met dat ideaal. Hiervoor is dan het concentreeren of samentrekken van het geheele denken op één punt — i.c. het tot doel van bereiking gestelde ideaal — noodzakelijk en dit dient men zich dus aan te leeren en te beoefenen. Zoo hebben wij dan hiermee het middel gevonden hoe onszelf ter hand te nemen en om te zetten, hoe onszelf te veranderen en geestelijke alchemie te beoefenen.

Voor zijn geestelijken groei zal het noodig zijn dat het Ego om zijn denken te kunnen besturen zich losmaakt van de vormen van het verstandsgebied, geheel op de zelfde wijze als hij eerst — middels het denken — het begeerte-lichaam moet beheerschen en zuiveren. Leer vóór alles de verstandsvormen, de denkbeelden beheerschen, dan zal de zelftucht en de beheersching van het astrale lichaam en zijn begeerten veel gemakkelijker zijn geworden. Het is voornamelijk een gebruikmaken en toepassen op het denken van de algemeen bekende wet dat herhaling gewoonte maakt. Door deze Wet hébben wij altijd alles wat wij thans weten aangeleerd, hebben wij onszelf gemaakt zoo-