is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons altijd heeft medeg-esleept; dan pas worden wij ons daar van bewust.

Overpeinzing heeft dus tot doel om de verschillende lichamen te oefenen en behoeft niet het Ego te oefenen omdat dit op zijn eigen gebied toch kan mediteeren ien — al of niet in meditatie — iets van zichzelf naar omlaag kan zenden. Een Ego dat eenigszins goed ontwikkeld is moet zijn bewustzijn naar het Boeddhisch gebied trachten over te brengen. Wanneer door deze overpeinzingsoefeningen de krachten der ziel eenmaal beginnen te ontwikkelen, kan er zeer veel goed mee worden gedaan, zoowel aan de levenden als aan de dooden.

Ieder overpeinzen moét zijn uitwerking hebben, ook al zou men zelf in zijn stofbewustzijn van alle dag er nog iets van bemerken, omdat die uitwerking voornamelijk in de ijle lichamen plaats heeft; het gevoel van al of niet slagen hetwelk men onder overpeinzing kan hebben is slechts van betrekkelijk ondergeschikt belang. Iedere overpeinzing heeft alvast het nut ons uit de gewone sleur der dagelijksche dingen van uiterlijk belang te trekken en het oefenen