is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar hooger beginsel in ons en naar hooger gebied van ons bewustzijnscentrum dus. Het bewustzijn kan slechts in eén der voertuigen tegelijk gevestigd zijn bij den gemiddelden mensch op ons standpunt van evolutie, kan slechts op eén voertuig worden saamgetrokken, zoodat wanneer b. v. de aandacht op het astraal lichaam is gevestigd of geconcentreerd, alleen op dit gebied alles scherp en duidelijk wordt waargenomen, hoewel het bovendien dan daarbij toch ook nog wel mogelijk is dat de andere gebieden tegelijkertijd vagelijk zouden worden geobserveerd. In minder tijdsverloop dan een secondekan dit brandpunt van'het bewustzijn door een geoefend helderziende van het eene naar het andere van zijn lichamen op de verschillende gebieden worden overgebracht, eenvoudig door de aandacht te verplaatsen «n erop te richten. Door gestadige oefening kan alles, alles in den meest beteekenenden en uitgebreiden zin van het woord. Want gestadige oefening is het aangewezen middel om natuurlijken groei te bevorderen en te versnellen, d.w.z. om de in het Inwezen aanwezige en verborgen kracht zich

9