is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. DE MAGNETISME AURA.

Elk levend wezen oefent echter niet alleen door zijn denken — wat wij in het vorig hoofdstuk hebben besproken — invloed op zijn omgeving uit, doch dit is evenzoo het geval door zijn gevoelens en handelingen, en de aard van dien invloed is zooals van zelf spreekt ook weder geheel in overeenstemming met, en afhankelijk van den eigen aard van het wezen, van zijn eigen gevoelen en handelen, evenals van zijn eigen denken. Het zijn alle drie uitingen van zijn leven en die levensuitingen zijn naar hun aard onveranderlijk verbonden met de geaardheid van het levende wezen dat ze uitzendt, met zijn trillings-geaardheid welke zijn karakter-geaardheid is. Iedere wezenheid is een leven en ieder leven is een wezen. Overal is leven; alles is leven. Zelfs ieder atoom is een levend wezen, ja zelfs ook de electronen die het samenstellen, evenzeer als ook iedere supervorm als een hol of een zonnestelsel de drager van een Eeven, van een levend Wezen is.