is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zonne-Logos meest nabijzijnde Wezenheden den naam gekregen hebben van Planeten Logoï. Volgens het thans wel meer begrijpelijk en veel meer zeggend geworden occult axioma „zoo boven, zoo beneden", „gelijk in den hemel, zoo ook op aarde", heeft dus ieder wezen wederom in zichzelf evenzeer zeven van dergelijke centrale punten of „beginselen" in zich, welke zeven weder ieder op zich zelf correspondeeren met een der Zeven Planeten Logoi en daardoor — als zwakkere en jongere — onder het beheer en specialen invloed staan van een van die Planneet-Wezens. Hier is de grondslag, waarop Astrologie berust, gevonden. En aangezien hetzelfde nu met alle wezens zonder uitzondering, het geval is en op alle trappen der evolutie geldt, hebben ook alle wezens in het gansche Heelal dit zevental „beginselen", een afschaduwing van de Beginselen van den Zonne-Logos Zelf. Zij bestaan uit — zij alle zijn — die beginselen en die zeven in alles aanwezige trappen of verbindingen heeten daarom wel eens de Zeven Hierarchiën. Die Zeven zijn in de aura van elk mensch aanwezig of vertegenwoordigd als ze-