is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. ONZICHTBARE HELPERS.

Reeds Iamblichus, een leerling van Pythagoras die, toen 's Meester's school en kolonie te Krotona in Italië werden verwoest, in Egypte priester in de Egyptische Mysteriën was geworden, schreef onder den naam Abammon *) aan Porphyrius dat in die Mysteriën gebruik werd gemaakt van onzichtbare helpers, van verschillende soorten van voor het gewone gezicht niet zichtbare wezenheden, die een deel van het daarin volvoerde magische werk volbrachten en zonder wier hulp het doel van de Mysterie- ceremoniën — wat dit doel dan ook eventueel moge zijn geweest — niet kon worden bereikt. Hij noemt een viertal ervan speciaal op en geeft er

') Een lijst van vragen en bedenkingen over de Egyptische Mysteriën, zooals deze in dien tijd nog bestonden, welke lijst door Porphyrius werd opgezonden aan een zekeren Anebo en handelde over deze onzichtbare wezens, werd door diens Leeraar beantwoord, die zich in den brief Abammon noemt. De brief is echter onderteekend. ,,Iamblichus", vandaar de veronderstelling dat die twee een en dezelfde persoon zijn.