is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een beschrijving van, zijnde deze vier soorten van onzichtbare helpers diegenen welke voor dat bijzondere werk van de Mysterie-ceremoniën onmisbaar waren, en hij noemt ze demonen, goden, zielen en helden. Maar aan het slot van den brief vermeldt hij er uitdrukkelijk bij dat er buitendien nog anderen zijn, welke hij niet noemde. Het zijn intusschen voornamelijk de vier hier genoemde soorten van ijle en voor het gewone oog onzichtbare wezenheden, wier hulp in de Mysteriën werd aangeroepen. Zij komen overeen met wat wij thans gewend zijn te noemen: elementalen voor demonen; de groep, welke goden genoemd wordt, omvat die gansche serie van ijle wezens, die een geheel eigen Rijk van evolutie vormen, naast en onafhankelijk van de andere meer bekende natuurrijken, van de kleinste Natuurgeesten af tot de machtigste Deva's of Engelen toe; zielen zijn al die wezens die, hoewel in de ijlere werelden hun werkelijk en eigenlijk verblijf en tehuis hebbend, toch voor hun evolutie incarnaties in stoffelijke vormen of lichamen noodig hebben, dus alle Monaden, zoowel in planten- en dierenrijk als in het men-