is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hun werk bestaat voornamelijk in het leiden der evolutie, in het — binnen tijd en ruimte — bijeenbrengen van de benoodigde omstandigheden en de geëigende werkers om den Wil van den Eene ten uitvoer te brengen, d.i. Karma te helpen uitwerken. Er is slechts Eén absolute Wil en op den weg van evolutie, door dezen Wil aangegeven, beweegt zich het Heelal. Alleen in het uitwerken van dien Wet, bij het ontwikkelen en afwikkelen van de tallooze afgescheiden willen (de zielen van Iamblichus) welke eigenlijk inderdaad slechts onderdeden zijn van den Eenen goddelijken Wil, ontstaat verwarring en disharmonie omdat deze afgescheiden kleine en ondergeschikte eenheden zichzelf nog niet herkennen kunnen als hebbend hun wortel in God — omdat zij in hun begoocheling nog niet anders kunnen dan zich als afgescheiden, zelfstandige en volkomen onafhankelijke eenheden te zien. In de minerale, planten en dieren werelden is nog grooter harmonie, maar als de zielen tot menschelijke eenheden zijn gegroeid en een meer uitgesproken wil hebben ontvouwd wat in werkelijkheid beduidt dat Gods Wil meer door