is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aanroepen van de goden of Dewa's geschiedt volgens Iamblichus door op bijzondere wijze samengestelde gebeden — de Hindoesche mantrams en machtswoorden — in een bijzondere taal, welke in omzettingen in de gewone talen geen uitwerking heeft, aangezien er daarin door het teweeggebrachte geluid zekere uitwerkingen of trillingen ontstaan in verband met de gebezigde lettergrepen. De goden — zoo zegt hij — worden aangeroepen door gebeden, muziek en het gebruik van de geëigende wierook en zij verschijnen in een vloeibaar vuur en bij zijn brief aan Porphyrius voegt hij een lange lijst van verschillende van zulke verschijnende wezenheden met aanteekeningen omtrent de karakter-geaardheid van de verschillende soorten van goden en tevens met opgaaf van de vormen, waarin zij zich vertoonen. Niet — zoo zegt hij verder — dat de goden bijzondere eigenaardigheden van vormen (of lichamen) bezitten, doch wel kunnen zij als zoodanig op dit gebied verschijnen ten einde zichzelf voor ons zichtbaar te kunnen maken. Iamblichus legt er bovendien den nadruk op dat deze oproep van de goden niet tot doel heeft zooiets als inlichtingen