is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt hetwelk zij op een gegeven oogenblik van hun verschijnen innemen, verkregen of bereikt hebben door hun evolutie door het rijk der zielen ; m.a.w. dat zij door het menschenrijk gegaan zijn en dus eens het punt hebben ingenomen waarop wij momenteel nu staan, en dat zij ten gevolge van het verloop van evolutie thans gegroeid zijn tot meer-dan-mensch. Indien dit zoo is dan is, wat hij met het woord Helden tracht te beschrijven, een aanduiding van Diegenen die wij thans de Meesters noemen, waarbij hij dan wellicht ook nog de verstgevorderden van Hun Leerlingen rekent. Hun grootheid en vermogen gaan eigenlijk zoo ver boven ons kleine en beperkte kenvermogen uit dat iedere beschrijving daarvan noodwendig ver beneden de werkelijkheid moet blijven. Na de gewone menschelijke evolutie geheel te hebben doorloopen, zijn zij daaraan ontgroeid en ontstegen, er boven uit geëvolueerd, en zij leven dien tengevolge in een sfeer en in een bestaanstoestand, welke uiterst moeilijk te begrijpen is voor ons gewone aardsche stervelingen. Wanneer een mensch het voor hem allerhoogst bereikbare punt, het doel van zijn