is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den wellicht tal van levens op aarde zou geduurd hebben. Al staan de 'Meesters nog zoo onmetelijk ver boven ons, toch blijkt dat het voor ons allen is weggelegd ook eens, wellicht in ver verschiet,^ dat hooge punt in de evolutie te bereiken. De trillingen welke de Meester uitzendt zijn zoo machtig dat een ieder die ermee in aanraking komt vanzelf eraan gaat medetrillen, de invloed ervan ondervindt en dien ten gevolge niet anders begeert dan Hem te dienen, te arbeiden in Zijn dienst. Het uitzenden van deze machtige alles beïnvloedende trillingen is een belangrijk deel van Hun werk, een belangrijke reden van Hun verblijf op aarde en hierin vinden wij de beschijving verduidelijkt van hetgeen Iamblichus bedoelde toen hij schreef over Hun hulp aan de menschen en aan de wereld. Vanuit Hun aardsche verblijfplaats zeniden Zij in de ijlere werelden van gevoelen en van denken Hun machtige helpende en verheffende trillingen over ons en de gansche wereld uit en daarmede wordt de voornaamste steun ten bate van evolutie voor de wereld verzekerd. Hun werk ligt dus in de eerste plaats in de ijle werelden, waarboven nog zelfs Hun bewustzijn geves-