is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigd is, en aldus kunnen Zij — ver van de plaats waar Hun stof lichaam verblijft en voor ons onzichtbaar — toch in die ijle werelden Hun werk verrichten, waar ook op aarde dat noodig of nuttig moge zijn, en zoo is het weer begrijpelijk dat Zij Hun hulp eventueel kunnen geven aan Hierofanten en Priesters in de Mysteriën wanneer deze met hun magisch werk ten bate hunner omgeving en tot heil van het land en het volk waaronder zij leven en arbeiden, de menschen trachten op te heffen.

Voortdurend storten Zij aldus Hun geestelijke kracht over de wereld uit, werkende in en van uit die hoogere werelden en wel voornamelijk werkende op de Ego's (of zielen, zooals Iamblichus ze noemde) of de Oorzakelijke Lichamen; door middel van dit voortdurend uitstorten van geestelijke kracht bevorderen Zij den groei daarvan. Hoe groot de kracht ook zij waarover de Meester te beschikken heeft, toch is deze begrensd en aan een relatieve beperktheid onderworpen en zij mag daarom niet verspild worden. Dit is de oorzaak dat Zij veel van het gewone werk, als het slechts mogelijk is, door Hun leer-