is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daardoor beter en gemakkelijker door middel van den leerling worden gegeven dan anders het geval zou kunnen zijn.

Uit alles wat wij hier besproken hebben zal het dan nu wel heel duidelijk zijn geworden, dat alle onzichtbare wezens welke wij bespraken, elementalen, natuurgeesten en Engelen, Monaden en Volmaakten — of, zooals Iamblichus ze noemde, demonen, goden, zielen en Helden — bij het onzichtbare werk van den Magiër van bijzonder grooten invloed kunnen zijn en het zal dan tevens begrijpelijk geworden zijn dat de Magiër — die op zijn beurt evenzeer weer zoo economisch mogelijk moet trachten te werk te gaan — hun hulp oproept. Aan den anderen kant zoeken ook die onzichtbare Helpers, om de menschen te kunnen helpen, den weg of de methode welke de minste krachtsinspanning kost en zij vinden deze dan in de samenwerking met diegenen onder de menschen die, in incarnatie zijnde, hen daarbij het best van dienst kunnen zijn doordat die onzichtbaren, die zelf in de ijlere werelden leven en daar hun kracht dus