is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. DRIE SOORTEN VAN MAGIE.

Reeds hebben wij de gelegenheid gehad er op te wijzen dat er drie verschillende methoden voor den Magiër open staan, drie methoden welke van elkander te onderscheiden zijn naar de hulpmiddelen welke worden aangewend om de verlangde gevolgen, het verlangde doel, te bereiken. Bij alle drie deze methoden is het al dan niet slagen van de poging in de allervoornaamste plaats afhankelijk van de kracht van wil van den Magiër zelf, van zijn kennis omtrent de ongeziene werelden en van het inzicht in zijn eigen samengesteld wezen, het daarin gelegde vermogen om datgene wat hij wil en kent ook ten uitvoer te brengen. En dit alles staat zeer nauw in verband met zijn minder of meerder gevorderd standpunt in de evolutie. Deze drie methodes dan zijn de volgende: ten eerste, de Magiër gebruikt geen andere hulpmiddelen dan zijn eigen machtigen wil en zijn krachtig ontwikkeld denkvermogen, daarbij dus uitsluitend zijn eigen magisch instrument be-