is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten van Vrijmetselaren, Rozekruisers en andere dergelijk genootschappen welke afstammen of verwant zijn aan de Ceremoniën der Oude Mysteriën. Deze methode van de Ceremonieele Magie zullen wij in een afzonderlijk hoofdstuk bespreken omdat zij zoo veel omvattend is. De eerste methode welke wij noemden is de grondslag van ook de beide anderen en zij zijn eigenlijk alle drie zeer nauw aan elkaar verbonden, zoo nauw zelfs dat wij moeten concludeeren dat zij — scherp gesteld — inderdaad niet volkomen afzonderlijk van elkaar kunnen bestaan. De Magiër, levende in de stoffelijke wereld, moet handelingen in die wereld verrichten, hij kan daar niet aan ontkomen, en dus een soort van ceremonie; zijn magisch instrument, zijn eigen innerlijk wezen, is in zijn vorm-aanzicht ingebouwd binnen zijn stoffelijk wezen enwel met behulp van de Onzichtbare Helpers van alle graden en het wordt met hun bijstand in stand gehouden en tot een geschikt werktuig voor hem gemaakt en als zoodanig onderhouden. In en door zijn werk in de wereld brengt de mensch dat werktuig voortdurend uit de harmonie en