is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetzelfde onderwerp vinden wij beschreven door Mgr. C. W. Leadbeater. x) „Wanneer een groep imenschen zich vereenigen in gedachten van dien (verheven) aard, is het kanaal dat zij doen ontstaan onevenredig wijder dan de scxm van hunne afzonderlijke kanalen en dientengevolge is zulk een groep een onschatbare zegening voor de plaats, waar zij werkzaam is. Want door haar kan (zelfs bij hare gewone studie-bijeenkomsten, waar onderwerpen als rassen en rondten of pitri's en planeetketens worden besproken) een uitstorting komen van uit het hoogere verstandgsgebied van een kracht, welke gewoonlijk slechts op het hoogere wordt gevonden. Richt zij haar aandacht op de hoogere zijde van Theosofische leeringen en bestudeert zijn ethische onderwerpen en vraagstukken omtrent de ontwikkeling der ziel, zooals die te vinden zijn in „Licht op het Pad", „de Stem van de Stilte" en onze andere meer devotioneele lectuur, dan kan zij een kanaal van nog verhevener gedachten vormen, waardoor zelfs de kracht van het boeddhisch gebied — het gebied van intui-

') C. W. Leadbeateri „De onzichtbare zijde van Logebijeenkomstea", blz. 14.