is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ke haar bijstonden in het teweegbrengen van het verschijnsel waarbij zij in een vertrek in de lucht onzichtbare klokken kon doen luiden, enz. Bij de materialisatie van brieven werd zij waarschijnlijk door meerdere onzichtbare krachten te zamen geholpen; in de eerste plaats natuurlijk door den Meester zelf die den brief wenschte te doen verschijnen en den inhoud aangaf of schreef en wiens Magische hulp vanzelf sprekend de voornaamste factor was in dit geval, doch een gedeelte daarvan kan — en is waarschijnlijk — menigmaal op Zijn instructie door een gevorderd leerling zijn volbracht. Het werkelijk materialiseeren echter, het geven of samenstellen van den stoffelijken vorm ervan zal wel voornamelijk met behulp van elementalen of met medewerking van deva's en natuurgeesten zijn geschied. Maar hoe het verschijnsel ook wordt verkregen of door welke hulp ook, steeds is daarbij het denken, de kracht van een machtig geconcentreerd denkvermogen een onmisbare vereischte.

De meest economische van alle drie deze methoden is echter de derde, waarbij naast de kracht