is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grijpelijkerwijs nog in aanmerking komt het punt dat zij in de evolutie hebben bereikt — weer aangegeven door den aard hunner ijlere voertuigen.

Ieder verder dan gewoon ontwikkeld mensch is, zooals wij reeds hebben bevonden in onze voorafgaande studies, in zijn eigen wezen, in en door middel van zijn eigen magisch instrument een beter schakel met de ongeziene werelden geworden en met de Onzichtbare Helpers daarin dan de massa der gewone menschen, ook al behoeft hij zich in de meeste gevallen zelf niet bewust ervan te zijn. Toch waren er voor de ontzaglijk groote behoefte der menschheid bij lange na niet voldoende van dergelijke geoefende en bruikbare schakels voorhanden en daarom werd door de Grooten en Volmaakten de mogelijkheid geschapen van het maken van een groot aantal van die zoozeer noodige schakels of kanalen in zich daarvoor bereidverklarende menschen en dat ook weer door middel van ceremonieele Magie. Dit zijn de wijdingen van priesters en de recepties — ook wel inwijdingen genoemd, doch dan duidelijk te onderscheiden van de groote