is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel als tegenover de waardeering van ongeziene krachten en werelden van Magie. Sedert dien veranderde — in genoemde landen — deze in den aanvang slechts onthoudende positie tot een min of meer vijandige houding tegenover elke uiting van ceremonieel en Magie, wat weer op niet onbelangrijke wijze werd bevorderd door onwetendheid omtrent deze dingen. Vreemd verschijnsel dat het voor zoover het de stofzijde betreft snel groeiende intellect, geheel onwetend bleef van de andere, geestelijke werkelijkheid. Niets wetend omtrent den aard dier beide machtige uitingen van menschelijk kunnen, werd vanzelf sprekend hun nut niet ingezien en zoo moest dan wel langzamerhand de opvatting ontstaan, insluitende hun veroordeeling, dat zij op geen werkelijkheid gebaseerd waren en dus niet alleen nuttelooze en noodelooze bijgeloovigheden moesten zijn, doch zelfs gevaarlijk en belemmerend voor 's menschen ontwikkeling. Wij mogen echter niet vergeten dat wij in de geschiedenis gewoonlijk wel vernemen omtrent de meest ernstige uitwerkingen veroorzaakt door ver buiten de perken van gezond verstand