is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seling het geheele aanzicht ervan; zelfs reeds als men pas een flauw begrip begint te verkrijgen omtrent het hoe en het waarom, zal de tegenzin erin vanzelf overgaan in een meer en meer begrijpen, op zijn minst in een volgaarne tolereeren dat anderen het als een nuttig hulpmiddel bij hun werk gebruiken tot heil van hun medemenschen. Wij erkennen het dan als een methode, één onder meerdere anderen, tot hulp in de evolutie, al behoeft het daarom nog niet onze speciale uitverkoren methode te zijn of te worden.

Ceremonieel en Magie zijn ten nauwste aan elkaar verwant, want beide zijn zij „handeling" en beide zijn bedoeld, zijn erop berekend, door middel van die handeling bepaalde gevolgen teweeg te brengen. Deze stoffelijke, physieke wereld waarin wij middels dit lichaam gemanifesteerd zijn, is voornamelijk de wereld van handeling, hoewel — goed beschouwd — ook wel degelijk handeling van de een of andere soort moet plaats vinden in de gevoelens en in de gedachten evenzeer — in de gevoels en gedachte werelden dus. Dit feit nu, dat handeling in de eerste en voornaamste plaats met de stoffelijke wereld en met ons dagelijksch leven