is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

utensiliën een uitstekend hulpmiddel daarbij. Waarom zouden wij het dan niet benutten en er een passend gebruik van maken? In Magie

— zoowel als in alle Occultisme en Mystiek — is een economisch gebruik der te bezigen krachten eisch en iedere verspilling van die krachten verkeerd.

Een ander voordeel van ceremonieele Magie is dat er veelal meerderen tegelijk aan deelnemen, aangezien door de vereende pogingen van meerderen tezamen een zeer veel aanzienlijker resultaat kan worden bereikt dan wanneer die zelfde personen de som van hunne individueele inspanningen konden tezamen voegen. Wij hebben gezien hoe ieder menschelijk magisch instrument

— zijn samengesteld ziele-wezen — een schakel, een kanaal vormt voor het doorlaten van de krachten van omhoog, hoe de menschelijke aura met al hare trillingscapaciteiten en de erin en er doorheen werkende krachten de magische middelaar is. In ceremonieele Magie, nu, wordt een harmonische samentrilling der aanwezige aura's tot stand gebracht en worden die tezamen gevoegd, worden zij die eerst een aantal kleine nietige