is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel spreken met woorden als „omhoog,, en „omlaag", maar de lezer wordt verondersteld de mystieke bedoeling daarvan te kunnen volgen; wij zouden bijvoorbeeld evengoed kunnen spreken van „binnen" en „buiten". Want die geestelijke krachten wellen op als 't ware van binnen uit door de goddelijke Kern of Vonk heen.

Het zijn hierbij voornamelijk de middelpunten In de ijle lichamen van den mensch welke geleidelijk aan de krachten, welke door de aura's heen neerdalen, materialiseeren, zoodat zij hun werk op lager gebied kunnen doen. De kracht gaat dan langs of door deze middelpunten en kanalen van het geestelijk gebied, door de tusschen gebieden van astrale en mentale werelden heen, naar het stoffelijk gebied, want de mensch leeft en bestaat op die alle en heeft op elk ervan een voertuig. Zoo komt het dus dat het menschelijk wezen de middelaar is om deze krachten te distribueeren; wij noemden daarom zijn ijl-wezen, soms vagelijk „ziel" genaamd, het magische instrument. Wij wezen er reeds op dat gezamenlijke inspanning grooter resultaat oplevert en noemden in dat , verband de studie-cursussen van een Theosofische