is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loge waar in 't minst geen ceremonieel wordt benut; hoeveel te meer moet die uitwerking dan niet zijn, wanneer door gezamenlijk gelijk handelen in het ceremonieele werk een gelijk-rythmische trilling ontstaat en daarmee het gezamenlijke werk van handeling tevens ook de andere vermogens van gevoelen en denken bij allen tegelijk op hetzelfde onderwerp worden gericht en van binnenuit gestimuleerd als antwoord op de uiterlijke ceremonie. Doordat aldus de uitwerking door gezamenlijken arbeid zooveel grooter is vormt ceremonieel het meest passende middel om in Dienst van het Opperwezen Zijn Leven en Kracht over de wereld uit te storten ten bate van de menschheid. Waar echter verreweg het grootste gedeelte van de uitwerking van dergelijke ceremonieele riten op de onzichtbare gebieden plaats grijpt — want in het neerdalen heeft de Kracht ook haar uitstralende werking op de tusschen-gebieden evenzeer — daar is het geen wonder dat in de Egyptische Mysteriën dit ceremonieele werk werd genoemd „Het Verborgen Werk" en zoo groot was de uitstralende invloed, welke van zulk een Egyptische Mysterie Tempel uitging, dat — naar