is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelijks is, doch dat is niet juist; het is een gebruik zoo oud als de wereld dat onder de een of andere vorm bij alle volken wordt gevonden en in alle godsdiensten ter wereld. In de Hindoe Puja (waarover wij reeds spraken) zoowel als na de Parsi Vuur-ceremonie worden vruchten en andere eetwaren op gelijke wijze gebezigd, terwijl het Ma^onnieke banket en de Javaansche Slametan precies dezelfde bedoeling hebben. Een zeer schoone en tevens effectieve methode zagen wij nog gebruiken bij de Hindoe Pu ja, waar aldus gezegend reukwater over de congregatie werd gesprenkeld en alle aanwezigen een weinigje daarvan — of van eveneens gezegende sandelolie — op de handpalm mee naar huis kregen.

Het gebruik van koren, olie, zout, e.d. voor zekere speciale ceremoniën — ook aarde, water, vuur en lucht — berust alles op dezelfde principes en bij elk ervan heeft een van de anderen geheel verschillende werking plaats, terwijl ook telkenmale heel verschillende Engelen, Natuurgeesten dan wel Elementalen verschijnen, al naar het geval zich voordoet, telkenmale al naar de middelen die gebruikt worden. Er is een geval bekend