is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij, wegens niet aanwezig zijn van het benoodigde koren, men mais daarvoor in de plaats genomen had en de gevolgen waren zoo geheel anders, dat daarom een en ander later moest worden hersteld en dat deel met echt koren moest worden overgedaan.

Metalen worden ook menigmaal gebezigd tot het vastleggen van magnetische invloeden, terwijl zij ook de bijzondere eigenschap hebben dat zij in zekere gegeven omstandigheden de geestelijke krachten gemakkelijk kunnen geleiden. Hierdoor worden zij dan ook wel afleiders op momenten dat zulks niet zou moeten geschieden. Want het kan natuurlijk voorkomen dat zoo iets op een gegeven oogenblik niet van pas zou komen, in welk geval de oorzaken daarvan moeten worden geweerd. Dit is b.v. het geval bij het niet aanwezig mogen zijn van metalen bij zekere Vrijmetselaars ceremonie. Ook hiervan is ons een geval bekend waarbij zulks niet met de noodige nauwkeurigheid was geschied en de ceremonie daardoor faalde. Nu is het waar dat, naar gezegd wordt, bij vele zulke gelegenheden de Onzichtbare Helpers en in geval van Vrijmetselaars ceremonie het reeds vroeger genoemd