is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door zij aldus boven de hoofden der congregatie zou uitgaan zonder deze te beïnvloeden. Edelgesteenten zijn goede hulpmiddelen omdat zij, zooals wij reeds bestudeerden,, een eens verkregen magnetisme lang en krachtig kunnen vasthouden en aldus die kracht blijven uitstralen en de omgeving zoo blijven beïnvloeden — op de wijze als radium-straling ongeveer. Daarom -r~ en om geen anderen reden — is het nuttig om ze bij ceremonieele Magie te gebruiken. In Vrijmetselaars ceremoniën zijn er voor bepaalde functies en rangen vaste „juweelen", zooals zij nog heeten. Vroeger waren dat ook inderdaad juweelen, en zij behoorden dat ook thans nog te zijn en wanneer men dus tegenwoordig ook nog dergelijke „juweelen" in gebruik ziet, welke bezet zijn met echte edelgesteenten, dan is dat zeer zeker toe te juichen, niet uit een oogpunt van luxe en meer uiterlijke schijn en glans ter verhooging van het uiterlijk effect op de zinnen, maar omdat deze echte edelgesteenten het magische werk versterken en wel steeds sterker naarmate zij meer