is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook het gebruik van Vuur bij ceremonieele Magie wordt nog te weinig begrepen. Ook Vuur is een bijzonder element en de vuur-elementalen zijn van bijzonder krachtigen aard en ook vooral zuiverend. Zij zijn verder zeer gevoelig voor „machtswoorden" en als dus bij het aansteken — of bewierooken — van een (kaars) vlam zulk een machtswoord wordt uitgesproken of zelfs krachtig gedacht, voeren zij het opgedragen bevel ook inderdaad uit en hechten de „macht" of het „vermogen" (beide uitdrukkingen worden daarvoor wel gebezigd), dat zulk een vlam in den verderen loop der ceremonie en in de erbij behoorende symboliek moet vertegenwoordigen, er ook inderdaad aan vast, zoodat het mèt de lichtstralen ervan uitstraalt. In het geval van de Kerk-ceremonie worden de zes altaar kaarsen en het kruis in 't midden ervan aldus elk van hen met de „kracht" of „eigenschap" van een der Zeven Stralen of Hierarchiën verbonden en vertegenwoordigen zij daardoor verder op zeer reëele wijze die Hierarchiën; in zekere Ma^onnieke ceremonie worden de drie lichten bij de Opening der Loge elk rechtstreeks met een der