is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorm nu door de muziek-vorm wordt versterkt, dan kan het gezamenlijke enthousiasme en de gezamenlijke devotie en aanbidding, door dit alles opgewekt dien onzichtbaren — maar daarom niet minder reeëlen — Tempelvorm vullen van een machtige levende kracht.

Steeds sterker, steeds machtiger, tot steeds hooger gebied doordringend wordt dan den Tempelbouw en daarmee de door de ceremonie opgewekte en tijdelijk vastgehouden geestelijke krachten, welke krachten verder menigmaal dan zelfs tot op het stoffelijk gebied kunnen worden neergebracht en vastgelegd — zooals wij reeds bestudeerden — door en in een stoffelijk hulpmiddel als brood en wijn bij de Christelijke Heilige Mis ceremonie, in vruchten en andere eetwaren bij de Hindoe en Parsi ceremoniën, in koren, olie, zout en wijn bij enkele andere ceremoniën. Hierbij geeft dan eindelijk de machtige Vertegenwoordigende Engel zijn krachtige hulp bij die consecratie, welke hulp dus eigenlijk is die van den Heer den Wereld-Leeraar Zelf in kerkelijke ceremoniën of van het Hoofd der Ceremonieele lijn Zelf in andere gevallen. Zoo